ลำพูนสร้างค่านิยมที่ดีในการเดินทางสัญจร ลดอุบัติเหตุส่งท้ายวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ - ไทยเสรีนิวส์
ลำพูนสร้างค่านิยมที่ดีในการเดินทางสัญจร ลดอุบัติเหตุส่งท้ายวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

ลำพูนสร้างค่านิยมที่ดีในการเดินทางสัญจร ลดอุบัติเหตุส่งท้ายวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

 

วันนี้ ( 3 ม.ค.64 ) เวลา 09:00 น. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ระหว่าง 29 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 64

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 64 ในพื้นที่ จ.ลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง , บาดเจ็บ 4 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม (29 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64) มีจำนวนอุบัติเหตุ 41 ครั้ง บาดเจ็บ 42 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ อยู่ในเขต อ.เมืองลำพูน ส่วนแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจชุมชนต้องมีการผลัดเปลี่ยนเวรอยู่ประจำ พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงเพิ่มแสงสว่างบริเวณและปิดจุดกลับรถ บริเวณพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบติเหตุ

โอกาสนี้ รอง ผวจ.ลำพูน ได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนและประชาชนที่สัญจรไปมา เกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปิดกั้นบริเวณจุดกลับรถ และตักเตือนมิให้เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือทำลายแนวกั้น (Barrier) เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งขอความร่วมประชาชน ขับขี่ยานพาหนะตามกฎจราจร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ไม่ขับรถเร็ว ขับขี่ด้วยความระวัดระวัง มีน้ำใจต่อเพื่อร่วมทาง และขับขี่ด้วยความไม่ประมาท คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในการเดินทางสัญจร ให้ จ.ลำพูน มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด


____________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000