อุบลฯ แถลง 5 วันช่วงปีใหม่ 2564 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 2 คน - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ แถลง 5 วันช่วงปีใหม่ 2564 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 2 คน

อุบลฯ แถลง 5 วันช่วงปีใหม่ 2564 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 2 คน

 

วันที่ 3 ม.ค.64 ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นวันที่ห้าของการรณรงค์ควบคุมเข้มข้น ซึ่งตลอดห้าวันจังหวัดอุบลราชธานี มีการเกิดอุบัติเหตุแล้ว 10 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 2 คน เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด ทัศนวิสัยไม่ดี และเมาสุรา ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถปิ๊กอัพ

สำหรับการเรียกตรวจยานพาหนะ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก มีการเรียกตรวจแล้ว รวมทั้งสิ้น 111,888 คัน ผู้ถูกดำเนินคดีใน 10 ข้อหาหลัก สะสม 5 วันรวมจำนวน 26,226 คน ในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด รองลงมาคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตามลำดับ

ประธานได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการรณรงค์ควบคุมเข้มข้นต่อเนื่องควบคู่กับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยบูรณาการในการอำนวยความสะดวก พร้อมดูแลประชาชนในการเดินทางกลับ เน้นบริเวณจุดเสี่ยง รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราการกระทำผิดกฎหมายจราจร เช่นการขับรถย้อนศร ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร การเตรียมอัตรากำลังและอุปกรณ์พร้อมเผชิญเหตุ ในกรณีที่ได้รับแจ้งเหตุให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ตามกำหนดเวลาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ และให้ความสำคัญกับการสื่อสารสองทางเปิดรับข้อมูลจากประชาชนเพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000