อ.ตรอน เข้มมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน เข้มมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

อ.ตรอน เข้มมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอตรอน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอตรอน


ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิผู้ค้าอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอตรอน ,ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร ชายสัญชาติเมียนมา และผู้กลับจากประเทศกาต้า ,อสม.และผู้นำชุมชนปฏิบัติการคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด เข้ามาในพื้นที่อำเภอตรอน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

รพ.สต.หาดสองแคว ร่วมกับ อบต.หาดสองแคว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2 กรรมการหมู่บ้าน และอสม.หาดสองแคว ออกปฏิบัติงานออกตรวจประเมินตลาดถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว ,ตรวจตลาดวัดหมู่ห้าสามัคคี ตำบลบ้านแก่ง ตามมาตรการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คำแนะนำผู้ประกอบการแม่ค้าในตลาดนัดและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 เน้นการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ

ติดตามการคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค-19 ในการขออนุญาตจัดงานแต่งงาน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ่าง

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000