ผู้ว่าฯขอนแก่น เผยข่าวดีผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 3 ราย มีอาการดีขึ้นมาก ขอให้ผู้ที่เดินทางจาก 10 จังหวัด เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดกรองโควิด 19 - ไทยเสรีนิวส์
ผู้ว่าฯขอนแก่น เผยข่าวดีผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 3 ราย มีอาการดีขึ้นมาก ขอให้ผู้ที่เดินทางจาก 10 จังหวัด เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดกรองโควิด 19

ผู้ว่าฯขอนแก่น เผยข่าวดีผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 3 ราย มีอาการดีขึ้นมาก ขอให้ผู้ที่เดินทางจาก 10 จังหวัด เข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดกรองโควิด 19

 

 

วันที 2 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และมีการพิจารณาประเมินพื้นที่จาก 26 อำเภอ ว่ามีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังในระดับไหน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้พื้นที่เฝ้าระวังระดับสูงใน 3 อำเภอ คือ อำเภอแวงใหญ่ อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งจะต้องขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือทั้งพื้นที่ เนื่องจากประชาชนของเรานั้นมีการเคลื่อนตัวไปมาตลอด ส่วนอีก 23 อำเภอให้เฝ้าปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ใน 3 อำเภอ ได้มีการเจาะลงไปที่ระดับตำบล เช่น ที่อำเภอแวงใหญ่ซึ่งมีการพบผู้ป่วยก็ได้ให้มีการเฝ้าระวังในระดับสูงสุด โดยจะเป็นการควบคุมพื้นที่เฉพาะเป็นส่วนๆ ไป ไม่เหมือนการควบคุมการแพร่ระบาดในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งขณะนี้ทางส่วนของสาธารณสุขนั้น เราก็รู้วิธีแนวทางการป้องกันวิธีการระบาดทางระบาดวิทยาได้เป็นอย่างดี ขณะที่ประชาชนได้มีความตื่นตัวและป้องกันสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมได้ขอให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงใน 10 จังหวัดได้สแกนคิวอาร์โค้ดที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถรู้ว่าผู้ที่เข้ามาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่จะต้องเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน โดยคิวอาร์โค้ดนี้จะมีการติดตั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตั้งและสแกนคิวอาร์โค้ดได้ด้วยตนเองที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ก็จะให้มีการสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ด้วย

 

“นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ยังได้พิจารณาและได้ประกาศเพิ่มพื้นที่จังหวัดอีก 6 จังหวัด นอกจากที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี วันนี้จะประกาศเพิ่มอีก 6 จังหวัดให้ประชาชนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดจันทบุรี ได้ขอให้รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหากใครเข้ามาแล้วจะสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อจะได้แจ้งสถานะของตนเองเพื่อเราจะได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาตรการต่างๆที่เป็นมาตรการทั่วไปที่สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค.จากส่วนกลางเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ยกเว้นกรณีที่มีรายละเอียดซึ่งแตกต่างที่ต้องลงรายละเอียดทลึกลงไปต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงความคืบหน้าอาการป่วยของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 3 คน ในจังหวัดขอนแก่นว่า ขณะนี้ผู้ป่วย 3 คนมีผลการรักษาที่ดีมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยรายที่ 2 และรายที่ 3 ตอนนี้มีสุขภาพดีไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ส่วนผู้ป่วยรายแรกหายป่วยแล้ว 99.99% รอจนถึงวันที่ 4 มกราคม นี้ซึ่งจะเป็นการรักษาตัวครบ 14 วันตามมาตรฐานทางสาธารณสุขก็จะกลับบ้านได้ ซึ่งเราก็คงจะได้เห็นการรักษาผู้ป่วย ของจังหวัดขอนแก่นทุกคนหายดีและเดินทางกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้ในวันที่ 4 มกราคมนี้ ส่วนผู้ป่วยรายที่02 และรายที่ 3 หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถกลับบ้านได้ในวันที่ 8 มกราคม แต่อย่างไรก็ตามถึงจะมีข่าวดีด้านผลการรักษา แต่ก็ขอให้คนขอนแก่นอยา่การ์ดตก ขอให้ระมัดระวังตัวทุกคน ซึ่งในรอบนี้นั้นมาตรการของพวกเราถือว่าทำงานได้ดีมากต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมด ทั้งแพทย์ พยาบาล ที่ทำงานได้เป็นอย่างดี

 

“ก็ขอฝากถึงพี่น้องผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นบ่อนไก่ ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตก็จะได้เข้าไปขอความร่วมมือให้ยกเว้นการจัดการแข่งขันชนไก่เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนในเดือนมกราคม ในส่วนของสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในส่วนของร้านอาหาร และสถานประกอบการอื่นๆ ขอให้กลับไปสู่สิ่งที่เราทำและประสบความสำเร็จในช่วงเดือนมีนาคม เช่น การเว้นที่นั่ง อย่านั่งชิดกัน จัดให้มีฉากกั้นระหว่างผู้รับประทานอาหาร รวมทั้งการสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปใช้บริการ การจัดให้มีเจลล้างมือ การจัดให้มีบริการช้อนส้อมที่มีการทำความสะอาดและให้ใช้เฉพาะส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยของทุกคน”

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000