อุบลฯ รณรงค์ควบคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุ และโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ รณรงค์ควบคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุ และโควิด-19

อุบลฯ รณรงค์ควบคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุ และโควิด-19

 

 

วันที่ 2 ม.ค.64 ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ติดตามการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ควบคุมเข้มข้น

ตลอดสี่วันจังหวัดอุบลราชธานีมีการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 66.66 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากทัศนวิสัยไม่ดี ขับรถเร็วเกิดกำหนด และเมาสุรา ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเป็นรถจักรยานยนต์

สำหรับการเรียกตรวจยานพาหนะ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลัก มีการเรียกตรวจแล้ว รวมทั้งสิ้น 55,944 คัน ผู้ถูกดำเนินคดีใน 10 ข้อหาหลัก สะสม 4 วันรวมจำนวน 13,113 คน ในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด รองลงมาคือไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตามลำดับ

ในช่วงที่ประชาชนทยอยเดินทางกลับ ประธานได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการรณรงค์ควบคุมเข้มข้นต่อเนื่องควบคู่กับการเฝ้าระวังการแพร่รบาดของโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรเพิ่มความระมัดระวัง ด้วยการสวมหนัากากอนามัย เฟสชิลด์ และสวมถุงมือ เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัด

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000