นิพนธ์ ระบุอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 64 ยอดสูงกว่าปีก่อนแม้ช่วงโควิดฯ วอนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด - ไทยเสรีนิวส์
นิพนธ์ ระบุอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 64 ยอดสูงกว่าปีก่อนแม้ช่วงโควิดฯ วอนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นิพนธ์ กางตัวเลขสถิติอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 64 ระบุ ยอดสูงกว่าปีก่อนแม้ช่วงโควิดฯ กำชับ ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดขับขี่เร็ว-มึนเมา วอนประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ประจำจุดตรวจบริเวณด่านตรวจ จังหวัดพัทลุง บริเวณจุดตรวจบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน 904 ให้การต้อนรับ


จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังจุดตรวจหน้าค่ายลูกเสือ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลปากช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังให้การต้อนรับ และตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในการป้องกันการแพร่ระบาด covid -19 จังหวัดตรัง ในโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยอุบัติเหตุ

โดยมุ่งเน้นมาตราการสำคัญคือ มาตราการด้านการบริหารจัดการมาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้กรอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ให้มีการระมัดระวัง ในการคัดกรองประชาชนที่สัญจรไปมา บริเวณด่านตรวจ ตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจทุกจุด จะต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ไปพร้อมกัน


ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สะสมวันที่ 29 – 31 ธ.ค.63 สาเหตุอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุ 1,652 ครั้ง
บาดเจ็บ1,654 คน เสียชีวิต 186 ราย ส่วนสาเหตุการเกอดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งยังเป็นขับรถเร็ว 33.66% ดื่มแล้วขับ33.29 % และตัดหน้ากระชั้นชิด 16.89% และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งยังเป็นรถจักรยานยนต์ 83.32% เส้นทางเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอันดับหนึ่งได้แก่เส้นทางตรง คิดเป็น 65.31% เนื่องจาดมีการใช้ความเร็วสูง ส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. คิดเป็น 29.06 % สำหรับๅข้อมูลอุบัติเหตุสะสมรายจังหวัดเสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดนครราชสีมา 13 รายเกิดอุบัติเหตุสูงสุดและบาดเจ็บสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่

นายนิพนธ์ กล่าวว่า”ข้อมูลตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุในขณะนี้นับว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีก่อนของช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลแม้ในขณะนี้ที่มีการคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19และให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่างๆแต่ก็ปรากฏตัวเลขอุบัติเหตุที่สูงอยู่ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องบูรณาการการทำงานที่เข้มงวดมากขึ้นพร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินลงให้ได้มากที่สุด”

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000