อ.ตรอน ตรวจเข้มงวดกวดขัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน ตรวจเข้มงวดกวดขัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

อ.ตรอน ตรวจเข้มงวดกวดขัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอตรอน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ร่วมดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้ ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้ค้าอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอตรอน ,ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร นนทบุรี ในพื้นที่อำเภอตรอน ชายสัญชาติเมียนาที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลข่อยสูง และผู้กลับจากประเทศกาต้า

อสม.และผู้นำชุมชน ปฏิบัติการคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ประจำด่านชุมชน ,คัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่อำเภอตรอน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และ รพ.สต.หาดสองแคว ร่วมกับ อบต.หาดสองแคว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1,2 กรรมการหมู่บ้าน และอสม.หาดสองแคว ออกปฏิบัติงานออกตรวจประเมินตลาดถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000