ยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ของจังหวัดลำพูน ยังคงเป็น "1" - ไทยเสรีนิวส์
ยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ของจังหวัดลำพูน ยังคงเป็น “1”

สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จังหวัดลำพูน วันที่ 31 ธ.ค. 2563 เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง อำเภอเมืองมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด 6 ครั้ง สถิติผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 1 ราย


วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 09:00 นาฬิกา ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ( ระหว่าง 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 )

สถิติการเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง , บาดเจ็บ 9 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม มีจำนวน 28 ครั้ง บาดเจ็บ 28 คน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยมีมาตรการควบคุมเข้มข้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 บูรณาการสร้างการสัญจรปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ โดยกำหนด 5 มาตรการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ , 2. มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม , 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ , 4. มาตรการด้านการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ


_______________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000