สวนสนุกดรีมเวิลด์ หยุดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.64 ป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด - ไทยเสรีนิวส์
สวนสนุกดรีมเวิลด์  หยุดบริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.64  ป้องกันไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมต้านไวรัสโควิด-19  ขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.64 เป็นต้นไป

 

สวนสนุกดรีมเวิลด์ สุข สนุก ทั้งครอบครัว คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าในการป้องกันไวรัสโควิด -19 จึงขอหยุดบริการชั่วคราวตามคำสังของจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 เป็นต้นไป


นางสาวรัสรินทร์ มิลิวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์ กล่าวว่า สวนสนุกดรีมเวิลด์ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเวลาได้มีการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดในส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการ


สวนสนุกดรีมเวิลด์จึงขอหยุดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ม.ค. 64 โดยลูกค้ายังคงสามารถติดตามข่าวสารของ สวนสนุกดรีมเวิลด์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 – 5778666 เว็บไซต์ www.Dreamworld.co.th
หรือคลิก www.facebook.com/dreamworldpark
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000