ผบ.นทพ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ผบ.นทพ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (มีคลิป)

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ จังหวัดอุดรธานี

 

 

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.64 ที่จุดให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ ถนนมิตรภาพ อุดรธานี – ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อม นางอลิสา สิริภูบาล จิตอาสา 904 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกำลังพลที่ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมี พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของสนับสนุนให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ของหน่วยในสังกัด ซึ่งบูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลโนนสูง – น้ำคำ, สถานีตำรวจภูธรโนนสูง ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน ด้วยการให้บริการสอบถามเส้นทาง,

จัดชุดช่างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ,บริการน้ำดื่มสะอาด นทพ., บริการเครื่องดื่มร้อน เย็น ,เครื่องดื่มชูกำลัง, ขนมขบเคี้ยว, เตียงสนามสำหรับผู้สัญจรที่รู้ลึกอ่อนเพลีย หรือง่วงนอนในระหว่างเดินทาง, รถสุขาเคลื่อนที่ และจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์กู้ภัยเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – 19

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000