ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ - ไทยเสรีนิวส์
ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม และสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆ ได้มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ร่วมถึงนายกสมาคมสื่อต่างๆ ก็ได้เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในวันนี้ หลังจาก รอง ผวจ.ได้แจ้งเรื่องกำหนดการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 และประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 แล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1 แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ 2 เรื่องกำหนดสถานที่จัดแถลงข่าว 3 เรื่องกำหนดรายละเอียดในการแถลงข่าว/กิจกรรมประกอบการแถลงข่าว และ 4 กำหนดผู้แถลงข่าว/จำนวนผู้แถลงข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000