เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนเที่ยวงานเทศกาลชมสวน 2563 ความสุข..จากยอดดอย (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนเที่ยวงานเทศกาลชมสวน 2563 ความสุข..จากยอดดอย (ชมคลิป)

เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชวนเที่ยวงานเทศกาลชมสวน 2563 ความสุข..จากยอดดอย

 

 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลชมสวน 2563 ภายใต้แนวคิด ความสุข..จากยอดดอย โดยมีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายภูธาดล ธีรอธิยุต รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นายยุทธชัย แซ่ลี ตัวแทนเกษตรกรไม้ดอกโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย นายไตรภพ แซ่ย่าง ตัวแทนเกษตรกรไม้ผลโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย นางสาวลักขณา เหียง ตัวแทนเกษตรกรงานหัตถกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ร่วมแถลงข่าว

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว่า จากอดีต ผืนป่าต้นน้ำถูกทำลาย ชุมชนบนพื้นที่สูงยากจน รายได้มาจากการปลูกพืชเสพติด ด้วยความรัก ความเมตตา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง ให้มีความรู้ พยุงตัวได้ และมีความเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนปัจจุบันประชาชนบนพื้นที่สูงมีอาชีพ มีรายได้ และสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนา การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการหลวงตามแผนแม่บท และการขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่อไปพัฒนาพื้นที่สูงอื่นๆที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500 เมตร ขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 4,000 กลุ่มบ้าน และส่วนใหญ่ห่างไกล ทุรกันดาร มีปัญหาความยากจน และการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ สำหรับใช้พัฒนาพื้นที่สูงในสาขาต่างๆ เช่น พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก กาแฟ ชีวภัณฑ์เกษตร เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ทุกวันนี้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความสมบูรณ์ด้วย ความรัก ความสุข และความสวยงาม จึงพร้อมส่งต่อ “ความสุข จากยอดดอย” มายังประชาชนชาวไทย ด้วยพรรณไม้สวยงาม อาหารปลอดภัย และนิทรรศการองค์ความรู้ในเทศกาลชมสวน 2563

นายภูธาดล ธีรอธิยุต รองผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวอีกว่า เทศกาลชมสวน (Flora Festival) นับเป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สำหรับเทศกาลชมสวนปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุข..จากยอดดอย” ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  จ.เชียงใหม่

เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ภายในงาน ความสุข..จากยอดดอยที่นักท่องเที่ยวจะได้รับอันดับแรกนั้นจะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากฝีมือการปลูกของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงในแต่ละพื้นที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่จะบรรจงจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 470 ไร่ พร้อมใจกันเบ่งบานงดงามเต็มสวน ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและประทับใจตลอดการจัดงาน ดอกไม้สวย..นักท่องเที่ยวประทับใจ และใครที่มาเที่ยวงานยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงอีกด้วย

สำหรับจุดไฮไลท์ของสวนที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ เรือนกล้วยไม้ ที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สวยและสดชื่นไปหมด มีทั้ง กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส แวนด้า ม็อคคาร่า แอสโคเซ็นด้า ฯลฯ แถมยังมีรถล้อเลื่อนไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวเขาที่ดัดแปลงมาจากรถเข็นผลผลิตการเกษตร ปัจจุบันนิยมใช้ในประเพณีการละเล่นของชาวเขาเผ่าม้งที่เราเคยได้ยินชื่อเรียกกันว่า “ฟอร์มูล่าม้ง” เป็นพร็อพถ่ายรูปสวยๆ อีกด้วย

เรือนไม้ดอก..เต็มไปด้วยไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายชนิด และเป็นสวนที่จะจัดแสดงดอกทิวลิปหลากสีสันกว่า 2 หมื่นต้น ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวนลานต้อนรับ เพลิดเพลินใจไปกับดอกไม้งามหลากหลายสีสันจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้บรรจงตกแต่งสวนดอกไม้ให้เป็นลวดลายผ้าสไตล์ชาวเขา ชมประติมากรรมไม้ดอกเมืองหนาว และซุ้มหมอกเมืองหนาว โดมกุหลาบ ชมกุหลาบสายพันธุ์โครงการหลวง สวนนานาชาติประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดสวนสไตล์เคอเคนฮอฟ โดยมีการผสมผสานความเป็นไทย

ความสุข..จากยอดดอย อย่างที่สอง นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมความสุข..จากยอดดอย ไม่ว่าจะเป็น  กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.2563 – 4 ธ.ค.2563 นิทรรศการ “จอมราชย์ ปราชญ์แห่งดิน” ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.2563 – 6 ธ.ค.2563 นิทรรศการสมุนไพรบนพื้นที่สูง : Herb & Healthy สุขภาพดีด้วยวิถีล้านนา สืบสานภูมิปัญญา ทรงคุณค่าสมุนไพรไทย ระหว่างวันที่ 11 – 15 ก.พ.2564 ค่ายสำรวจธรรมชาติสำหรับเยาวชน ทุกวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน (พ.ย.2563 – ก.พ.2564)

ความสุข..จากยอดดอย อย่างที่สาม ช้อป ผัก ผลไม้ ผลผลิตปลอดภัยจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงในตลาดนัดชาวดอย ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารตลาดนัดชาวดอย

ความสุข..จากยอดดอย อย่างที่สี่ นักท่องเที่ยวจะได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่า ผ่านกิจกรรมการแสดงจากเยาวชนบนพื้นที่สูง งานสาธิตหัตถกรรมชนเผ่า ฯลฯ

ความสุข..จากยอดดอย อย่างที่ห้า ลิ้มลองกาแฟ 7 ยอดดอย ได้แก่
1.กาแฟดอยวาวี (ดอยช้าง) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2.กาแฟบ่อเกลือ (ห้วยโทน) อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
3.กาแฟดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4.กาแฟดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
5.กาแฟดอยปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
6.กาแฟแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
7.กาแฟสบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
และเมนูเครื่องดื่มสีสันพรรณไม้ที่ร้าน HRDI CAFE

พร้อมสนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยวสุดสนุกอีกมากมายที่จะทำให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินสุขใจตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็น สนุกกับการถ่ายรูป 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี AR ตามสวนหน่วยงานภาคี/ กิจกรรม Walk Rally ตามหา“พรรณไม้เมืองหนาว” / กิจกรรมเรียนรู้การทำสบู่ กลิ่นกุหลาบและกลิ่นเจอราเนียม อีกทั้งยังมีบริการให้เช่าชุดชนเผ่าบนพื้นที่สูง สวมใส่ถ่ายรูปสวยๆ ไม่ต้องไปไกลถึงบนดอยก็มีชุดชนเผ่าบนพื้นที่สูงให้ใส่ถ่ายรูปกับสถานที่สวยๆ ในงานอีกด้วย

พบกับไฮไลท์สุดพิเศษกับ งานโครงการหลวง 2563 ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ชมนิทรรศการ “จากดินแดนฝิ่น สู่แผ่นดินทอง”/ แนะนำพืชผล และผลิตภัณฑ์ใหม่ของโครงการหลวง / สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม “ฐานเรียนรู้ โครงการหลวง” / ชมการสาธิตอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง โดยเชฟและดารารับเชิญ / ช้อปสนุกกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของโครงการหลวงและดอยคำ *ยกเว้น…ค่าบัตรผ่านประตูตลอดงานโครงการหลวง 2563*

ค่าเข้าชมเทศกาลชมสวน 2563 “ความสุข..จากยอดดอย”คนไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 70 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 150 บาทผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ข้าราชการ นักเรียนและนักศึกษา แสดงบัตร 70 บาท(ผู้พิการ พระภิกษุ และเด็กความสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าชมฟรี) บริการนั่งรถโดยสารชมสวนฟรี!! สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-114110

 

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

ส.ท่องเที่ยวภูเก็ต-ททท. จัดมหกรรมการท่องเที่ยว ‘ภูเก็ต...เด็ดทั้งเกาะ’ ผนึกกำลังผู้ประกอบการจัดโปรพิเศษลดกว่า 50% กระตุ้...
จ.สุโขทัย ทำบุญตักบาตรกลางเมือง และปั่นจักรยานเปิดเมือง ขานรับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการโรงแรม ในอ.หาดใหญ่ วอนรัฐช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
โอดครวญ นทท.ไม่กล้าเดินทางมาเขาค้อ เกรงไม่มีที่พัก วอนพ่อเมืองมะขามหวาน ทบทวนคำสั่ง แก้ไขปัญหาเรื่องที่พัก (มีคลิป)
สตูล อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือเดินทางท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ในช่วงหยุดยาว (มีคลิป)
อพท.หนุนเสริมชุมชนเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยว นำผู้ประกอบการพิษณุโลก ดูงาน “ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่า...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000