อย. ชี้แจงการทานชีสไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มส่วนสูง แต่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงเท่านั้น - ไทยเสรีนิวส์
อย. ชี้แจงการทานชีสไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มส่วนสูง แต่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงเท่านั้น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000