สานสัมพันธ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับองค์กรสื่อจีน - ไทยเสรีนิวส์
สานสัมพันธ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับองค์กรสื่อจีน

สานสัมพันธ์ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับองค์กรสื่อจีน

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับองค์กรสื่อจีน ซึ่งนำโดย Ms.Yang Yang ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองประจำสถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย และองค์กรสื่อจีนในประเทศไทย 8 องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครั้งนี้


โดยกิจกรรมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความรู้จักสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและมิตรภาพ ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรสื่อมวลชนจีนกับสื่อมวลชนในอาเซียน รวมถึงการแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงกิจกรรมสื่อสารมวลชนในประเทศไทยและประเทศจีน

โดยมี นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน, นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, นายมานิจสุขสมจิตร อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน, ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี) และรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (คนที่ 1), นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการสมาคม สภท., นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ บรรณารักษ์สมาคม สภท. และนายชินวัฒน์ ใจกุศลสูงยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคม สภท.(ฝ่ายล่ามภาษาจีน) พร้อมทั้งสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯ 10 องค์กรสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56 ปี)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000