“วิษณุ” ชี้เหตุทุกฝ่ายยังลังเลเข้าร่วมกรรมการสมานฉันท์ รอดูกติกา-รูปแบบ แต่อย่าหวังสูงจะเป็นจุดสิ้นสุดปัญหา - ไทยเสรีนิวส์
“วิษณุ” ชี้เหตุทุกฝ่ายยังลังเลเข้าร่วมกรรมการสมานฉันท์ รอดูกติกา-รูปแบบ แต่อย่าหวังสูงจะเป็นจุดสิ้นสุดปัญหา

“วิษณุ” ชี้เหตุทุกฝ่ายยังลังเลเข้าร่วมกรรมการสมานฉันท์ รอดูกติกา-รูปแบบ แต่อย่าหวังสูงจะเป็นจุดสิ้นสุดปัญหา
ป้ายกำกับ:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000