เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับคณะส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ “สร้างความสัมพันธ์ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 2 - ไทยเสรีนิวส์
เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับคณะส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ “สร้างความสัมพันธ์ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 2

เขื่อนสิริกิติ์ ต้อนรับคณะส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ “สร้างความสัมพันธ์ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 2

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายพิษณุ สุเทปิน หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 3 เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภารกิจการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์แก่คณะส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ภายใต้กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 2 จำนวน 90 คน

ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี และเสริมสร้างพลังการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2563 ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000