ม.สวนสุนันทา จับมือ อบจ.อุดร วิจัยกัญชากัญชงสู่สมุนไพรทางการแพทย์ และพัฒนาสินค้า OTOP - ไทยเสรีนิวส์
ม.สวนสุนันทา จับมือ อบจ.อุดร วิจัยกัญชากัญชงสู่สมุนไพรทางการแพทย์ และพัฒนาสินค้า OTOP

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชง เป็นสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP )ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ในการจัดทำโครงการฯ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมและบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้มาร่วมทำบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ จากหลายหน่วยงาน

ผู้ร่วมลงบันทึกความเข้าในทางวิชาการในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแทน ม.สวนสุนันทา มี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ,รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาการ แทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ,ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ,นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และฝ่าย อบจ.อุดรฯ ประกอบด้วย นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรฯ, นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรฯ ,นางอาภรณ์ สาราคำ ส.ส.อุดรฯ , นายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรฯ , นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายก อบจ.อุดรฯ ,นายจักรทิพย์ ศรีลาวงษ์ ที่ปรึกษา อบจ.ฯ ,นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภา อบจ.ฯ

หน่วยงานราชการประกอบด้วย นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรฯ ,นายศุภวรรธน์ แสนกุล เกษตรจังหวัดฯ ,นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและจังหวัดฯ ,นายปณพล ภูมิวัตร ประธานสันนิบาตเทศบาลฯ ,นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ,นายประทวน เชิดพานิชย์ นายกสมาคมนักข่าวอุดรธานี ,นายไพโรจน์ หาสอดส่อง กำนันตำบลสามพร้าว ,นายธีระพงษ์ สิมสีพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองลีหู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกประมาณ 50 ท่าน

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรฯ กล่าวว่า โครงการพัฒนากัญชา กัญชง และสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมร่วมมือกันในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ที่เกี่ยวกับการพัฒนากัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และพืชเศรษฐกิจ และยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยทางวิทยาศตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา กัญชง สารสกัดจากกัญชา กัญชง เพื่อการคิดค้นผลิตสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชา กัญชง คุณภาพดี สูตรตำรับยา วิธีการบำบัดรักษาให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้เป็นยารักษาโรค เบิ้องต้นใช้งบการสร้างโรงเรือน ประมาณ 4 ล้านบาท ได้ 4 โรงเรือน1 โรงเรือนมีพื้นที่ประมาณ 5×9 เมตร การสร้างจะสร้างบริเวณสถานที่ด้านหน้า ม.สวนสุนันทา อุดรธานี

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ในส่วนของสวนสุนันทา ได้จัดทำโครงการร่างวิจัย ( Reserch Proposals ) เสนอต่อ อบจ.อุดรฯ พิจารณา สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง และสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง และสมุนไพร มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและประชาชน ดำเนินการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ไปเพาะปลูกตามที่ทาง อบจ.อุดรฯ ได้กำหนดไว้ และต้องขอขอบคุณทาง อบจ.อุดรฯ ที่ได้สนับสนุนค่าลงทุนในการเพาะปลูกกัญชา กัญชง และสมุนไพร และร่วมควบคุมคุณภาพการผลิต และ อบจ.อุดรฯ ยังได้สนับสนุนสถานที่การจัดทำโรงงานผลิตกัญชา กัญชง ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อการวิจัย และตรวจสอบคุณภาพสาระสำคัญผลิตภัณฑ์ฯ

บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จล่วงหน้า 180 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามข้อตกลง

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดอุดรธานี ข่าว / ภาพ
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

รับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 63 
สถานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ปลื้มปิติรับมอบเงินพระราชทาน ปรับโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนาม 
นครสวรรค์-ชาวบ้านบ้านใหม่โพนทอง จัดงานทำบุญกลางบ้าน ปั้นตุ๊กตาเสียกะบาล (ชมคลิป)
“รัสเซล โครว์” ชื่นชม “Soft Power” ความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ติดใจรสชาติอาหารไทย “แกงพะแนง-ข้าวซ...
อำเภอวังหิน จัด “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง (มี...
ม.เชียงใหม่ ลงนาม MOU กับ อบจ.เชียงใหม่ นำชุดหลักสูตร “ดิจิทัลเพื่อชุมชนยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคนเชียงใหม่เข้าสู่เศรษฐกิจฐาน...
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000