รางวัล ‘บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019’ (Quality Person of the Year 2019) - ไทยเสรีนิวส์
รางวัล ‘บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019’ (Quality Person of the Year 2019)

ผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล ‘บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019’ (Quality Person of the Year 2019)

นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” ในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จากหม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ ประธานในพิธี โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งได้อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้าน สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม ทั้งนี้ พิธีประกาศเกียรติคุณดังกล่าว จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อไม่นานมานี้
ป้ายกำกับ:, ,

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000