สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย จัดโครงการ "คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต - ไทยเสรีนิวส์
สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย จัดโครงการ “คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จับมือร่วมกัน จัดโครงการ “คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร (สภากาชาดไทย) ที่ให้การต้อนรับ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ในการร่วมมือจัด โครงการ “ คนพิการ ๙ โลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ ” เนื่องในวันคล้ายสวรรคต ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ บูรพมหากษัตริย์ไทย แสดงความมีจิตอาสา “จากเคย เป็น ผู้รับ จะกลาย เป็น ผู้ให้” ของ คนพิการ และเพื่อประชาสัมพันธ์ “ข้อดีของการบริจาคเลือด” ที่ได้มากกว่าการ “ต่อชีวิตคน”


ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เวลา ๐๙.๓๙ น.
จัดโดย สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศึกษาขั้นตอนการบริจาคเลือด และ เตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับคนพิการในวันจัดงาน และรับสมัครคนพิการ ๙ คนเท่านั้น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000